Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatsmarta Stockholmare

Klimatsmarta stockholmare
Klimatsmarta stockholmare
Tema TEMA.1.4

Miljöförvaltningen hjälper stadens invånare och verksamheter att tillsammans uppnå stadens klimatmål.

Stockholms klimatmål är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Det betyder att utsläppen av växthusgaser har minskat till nära noll och att uppvärmning, elanvändning och transporter sker utan fossila bränslen som till exempel olja eller kol.

Varje stockholmares kunskap, delaktighet och agerande i klimatfrågan är viktig för att Stockholm ska nå klimatmålen. En del av klimatarbetet är Klimatsmarta stockholmare, som genom kommunikation och dialog ska göra det lättare för invånare och verksamma i Stockholm att minska sin påverkan på klimat och miljö.

Inspiration och stöd ges bland annat i handböckerna Klimatsmart i hemmet och Det smarta köket, utställningen Klimatvågen och genom tips och råd i sociala medier.

Uppdaterad: 2021-09-08
Tema