Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Leva Hållbart

Humla på lila bolltistel
Tema TEMA.1.4

Stockholms stad hjälper invånare och verksamheter att tillsammans uppnå stadens klimatmål.

Stockholms klimatmål är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Det betyder att utsläppen av växthusgaser har minskat till nära noll och att uppvärmning, elanvändning och transporter sker utan fossila bränslen som till exempel olja eller kol.

Varje stockholmares kunskap, delaktighet och agerande i klimatfrågan är viktig för att Stockholm ska nå klimatmålen. På webbplatsen Leva hållbart kan du ta del del av tips och råd för hur du kan minska din påverkan på klimat och miljö.

Här kan du möta stadens experter som berättar om allt från matens påverkan till hur vi kan minska avfallsmängderna. Det går också att hitta inspiration och stöd i handböckerna Klimatsmart i hemmet och Det smarta köket.

Uppdaterad: 2023-09-11
Tema