Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fossil energi för vägtransporter

Indikator TEMA.1.1.16

Stockholms stad har som mål att vara fossilfritt 2040. I diagrammet visas den kvarvarande andelen fossil energi utifrån levererad mängd drivmedel till vägtrafiken i Stockholms län.

Andel fossil energi för vägtransporter i länet.

Rad-id Energislag Senaste värdet (%) Datum

0

Fossil energi

 70

2020

1

Förnybar energi

 30

2020

Kommentar

Transportsektorn är den största utmaningen för att nå fossilfrihet i Stockholm. Andelen förnybart i drivmedel till vägtrafiken har ökat de senaste tio åren där Stockholms län haft en betydligt högre andel förnybart än övriga Sverige. Under 2020 minskade dock andelen förnybart pga. av omfördelning av förnybara drivmedel i Sverige. Stockholm har tidigare tagit emot en proportionellt större andel förnybart drivmedel än det nationella snittet.

Utöver vägtransporter används även fossila bränslen till arbetsmaskiner och sjöfart samt flygtrafik. Inom dessa sektorer är det än så länge en mycket begränsad andel förnybart bränsle.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-16