Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fossil energi i fjärrvärmen

Bild av rök från Högdalenverkets skorsten
Foto: Igor Matejic
Indikator TEMA.1.1.14

Stockholms stad har som mål att vara fossilfritt 2040. I diagrammet visas den kvarvarande andelen fossil energi i fjärrvärmeproduktionen inom Stockholms regionala fjärrvärmenät.

Andel fossil energi i fjärrvärmenproduktionen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Fossil energi

2016

23

1

Fossil energi

2017

22

2

Fossil energi

2018

23

3

Fossil energi

2019

19

4

Fossil energi

2020

16

5

Fossil energi

2021

13

6

Kärnkraft

2016

2,5

7

Kärnkraft

2017

2,4

8

Kärnkraft

2018

2,6

9

Kärnkraft

2019

2,6

10

Kärnkraft

2020

3,0

11

Kärnkraft

2021

3,0

12

Förnybar energi

2016

75

13

Förnybar energi

2017

76

14

Förnybar energi

2018

74

15

Förnybar energi

2019

78

16

Förnybar energi

2020

81

17

Förnybar energi

2021

84

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi har ökat avsevärt i fjärrvärmeproduktionen de senaste 20 åren. Den sista kolpannan avvecklades i april 2020. Det fossila bränsle som återstår i fjärrvärmeproduktionen är en mindre mängd olja samt den fossila delen i avfallet, d.v.s. främst plast. Ungefär en tredjedel av avfallet som förbränns är fossilt.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-06-02