Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kollektivtrafikens klimatpåverkan

Indikator TEMA.1.1.19

Växthusgasutsläpp från kollektivtrafiken i Stockholms län.

Datakälla: Fakta om SL och länet.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011.
Senaste värdet:
85469 ton CO2e (2020).
Utgångsvärde:
207960 ton CO2e (2011).

Kommentar

Utsläppen av koldioxid från SL:s fordon har mer än halverats jämfört med basåret 2011, samtidigt som andelen förnybara bränslen har ökat.

Uppdaterad: 2022-04-29