Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp från flygresor

Flygplan
Indikator TEMA.1.1.11

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser från Stockholmarnas flygresor. Så kallade höghöjdseffekter; utsläpp av kväveoxider, kondensstrimmor och flyginducerad molnighet, ingår inte.

Utsläpp av växthusgaser från flygresor per invånare

Datakälla: Miljöförvaltningens beräkningar utifrån trafikstatistik från Swedavia och Stockholm Skavsta Airport.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016.
Senaste värdet:
0,30 ton/invånare (2020).
Utgångsvärde:
1,10 ton/invånare (2016).

Kommentar

Utsläpp från stockholmarnas flygresor minskade kraftigt under år 2020 på grund av utbrottet av covid-19. Utsläpp från stockholmarnas flygresor år 2020 uppskattas vara cirka 0,3 ton per invånare.

Statistiken för år 2020 är osäker då inga resevaneundersökningar kunde genomföras på flygplatserna på grund av covid-19.
Inkluderas även andra utsläpp, som kväveoxider samt kondensstrimmor och flyginducerad molnighet (så kallad höghöjdseffekt) blir klimatpåverkan ännu större. Det råder stor osäkerhet kring hur stor klimatpåverkan från höghöjdseffekter är. Utrikes resor har generellt en högre klimatpåverkan från höghöjdseffekter då större delen av flygresan sker på hög höjd. Forskning talar för att klimatpåverkan behöver räknas upp med 1,9 för utrikes resor och 1,4 för inrikes resor om man även ska ta hänsyn till höghöjdseffekterna.

Utsläppsberäkningarna baseras på Miljöförvaltningens beräkningar beskrivna i en rapport från 2017 (Hur stor är klimatpåverkan från stockholmarnas flygresor?). Beräkningarna uppdaterades 2018 med ny utsläppsstatistik från Chalmers/Naturvårdsverket.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15