Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dygn över normvärdet för kvävedioxid

Indikator TEMA.2.1.5

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 60 µg/m3

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Senaste värdet:
1 dygn (2021).
Miljökvalitetsnorm:
7 dygn (2005).

Kommentar

Mätningarna på Norrlandsgatan avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och en ny mätstation etablerades istället på St Eriksgatan. En ny mätstation inrättades under 2018 vid Skonertvägen intill E4/E20 Essingeleden.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2022-04-29