Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal dygn med höga ozonhalter

Indikator TEMA.2.9.3

Miljökvalitetsnormen är utformad så att 8-timmars medelvärde under ett dygn inte får överskrida 120 µg/m3.

Antal dygn över normvärdet för ozon i luft.

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Eftersom förekomsten av ozon i stor utsträckning påverkas av meteorologin och transporten från andra länder kan det förekomma ganska stora skillnader i ozonhalt mellan olika år. Antalet dygn med höga 8-timmars medelvärden har generellt minskat de senaste åren. År 2019 uppmättes dock högre ozonhalter än på flera år vilket resulterade i några fler dygn med höga 8-timmarsmedelvärden än de senaste åren.

Uppdaterad: 2020-05-07