Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antimon i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Sb

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Antimon i väggmossa

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2005.
Senaste värdet:
0,364 µg/g (2010).
Utgångsvärde:
0,26 µg/g (2005).

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av antimon i länet varierade mellan 0,048 µg/g och 0,513 µg/g. Medelvärdet var 0,184 µg/g.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>0,25 µg/g

1

 

0,2–0,25 µg/g

2

 

0,1–0,2 µg/g

3

 

0,07–0,1 µg/g

4

 

<0,07 µg/g

Uppdaterad: 2017-03-15