Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Arsenik i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.As

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Arsenik i väggmossa

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,152 µg/g (2005).
Utgångsvärde:
0,288 µg/g (2000).

Kommentar

I undersökningen 2010 överskreds detektionsgränsen på 0,1 µg/g bara i Solberga av alla punkterna i Stockholm. Halten i Solberga var 0,144 µg/g.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>0,4 µg/g

1

 

0,3–0,4 µg/g

2

 

0,2–0,3 µg/g

3

 

0,1–0,2 µg/g

4

 

<0,1 µg/g

Uppdaterad: 2017-03-15