Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Järn i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Fe

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Järn i väggmossa

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
408 µg/g (2010).
Utgångsvärde:
986 µg/g (2000).

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av järn i länet varierade mellan 77,2 µg/g och 969 µg/g.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>800 µg/g

1

 

600–800 µg/g

2

 

400–600 µg/g

3

 

200–400 µg/g

4

 

<200 µg/g

Uppdaterad: 2017-03-15