Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Järn i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Fe

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Järn i väggmossa

Rad-id Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum

0

Solberga

 600

2010

1

Ulvsundaberget

 560

2010

2

Hammarbyhöjden

 520

2010

3

Grimsta

 460

2010

4

Fiskartorpet

 450

2010

5

Akalla

 410

2010

6

Högdalstoppen

 410

2010

7

Medel i Stockholm

 408

2010

8

Djurgården

 390

2010

9

Judarn

 360

2010

10

Sätra

 300

2010

11

Lövsta

 220

2010

12

Flaten

 210

2010

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av järn i länet varierade mellan 77,2 µg/g och 969 µg/g.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>800 µg/g

1

 

600–800 µg/g

2

 

400–600 µg/g

3

 

200–400 µg/g

4

 

<200 µg/g

Uppdaterad: 2017-03-15