Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Cr

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Krom i väggmossa

Rad-id Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum

0

Högdalstoppen

 3,9

2010

1

Ulvsundaberget

 1,7

2010

2

Solberga

 1,2

2010

3

Medel i Stockholm

 1,12

2010

4

Hammarbyhöjden

 1,1

2010

5

Grimsta

 0,92

2010

6

Akalla

 0,84

2010

7

Fiskartorpet

 0,78

2010

8

Djurgården

 0,77

2010

9

Judarn

 0,7

2010

10

Sätra

 0,58

2010

11

Flaten

 0,5

2010

12

Lövsta

 0,46

2010

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av krom i länet varierade mellan 0,15 µg/g och 3,89 µg/g.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>2 µg/g

1

 

1,5–2 µg/g

2

 

1–1,5 µg/g

3

 

0,5–1 µg/g

4

 

<0,5 µg/g

Uppdaterad: 2017-03-15