Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Cr

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Krom i väggmossa

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g)

0

Medel i Stockholm

1990

1,5

1

Medel i Stockholm

1995

1,29

2

Medel i Stockholm

2000

2,19

3

Medel i Stockholm

2005

0,84

4

Medel i Stockholm

2010

1,12

5

Akalla

1990

1,1

6

Akalla

1995

0,98

7

Akalla

2000

1,55

8

Akalla

2005

0,7

9

Akalla

2010

0,84

10

Djurgården

1990

1,1

11

Djurgården

1995

1,9

12

Djurgården

2000

1,97

13

Djurgården

2005

0,81

14

Djurgården

2010

0,77

15

Fiskartorpet

1990

2,1

16

Fiskartorpet

1995

1,4

17

Fiskartorpet

2000

2,41

18

Fiskartorpet

2005

0,84

19

Fiskartorpet

2010

0,78

20

Flaten

1990

1,3

21

Flaten

1995

0,85

22

Flaten

2000

1,16

23

Flaten

2005

0,68

24

Flaten

2010

0,5

25

Grimsta

1990

1,4

26

Grimsta

1995

0,85

27

Grimsta

2000

1,58

28

Grimsta

2005

0,73

29

Grimsta

2010

0,92

30

Hammarbyhöjden

1990

2,3

31

Hammarbyhöjden

1995

1,8

32

Hammarbyhöjden

2000

3,12

33

Hammarbyhöjden

2005

0,86

34

Hammarbyhöjden

2010

1,1

35

Högdalstoppen

1990

1,8

36

Högdalstoppen

1995

2

37

Högdalstoppen

2000

3,66

38

Högdalstoppen

2005

1,28

39

Högdalstoppen

2010

3,9

40

Judarn

1990

0,77

41

Judarn

1995

1,1

42

Judarn

2000

0,95

43

Judarn

2005

0,66

44

Judarn

2010

0,7

45

Lövsta

1990

1,4

46

Lövsta

1995

1,6

47

Lövsta

2000

2,93

48

Lövsta

2005

1,49

49

Lövsta

2010

0,46

50

Solberga

1990

0,96

51

Solberga

1995

1,6

52

Solberga

2000

2,94

53

Solberga

2005

0,98

54

Solberga

2010

1,2

55

Sätra

1990

2,2

56

Sätra

1995

0,64

57

Sätra

2005

0,38

58

Sätra

2010

0,58

59

Ulvsundaberget

1990

1,6

60

Ulvsundaberget

1995

0,8

61

Ulvsundaberget

2000

1,83

62

Ulvsundaberget

2005

0,67

63

Ulvsundaberget

2010

1,7

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av krom i länet varierade mellan 0,15 µg/g och 3,89 µg/g.

Uppdaterad: 2017-03-15