Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Silver i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Ag

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Silver i väggmossa

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2005.
Senaste värdet:
0,04 ug/g (2010).
Utgångsvärde:
0,010 ug/g (2005).

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av silver i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 0,07 µg/g.

Värden under rapporteringsgränsen rapporteras som halva rapporteringsgränsen.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>0,03 ug/g

1

 

0,02–0,03 ug/g

2

 

0,010–0,02 ug/g

3

 

0,010–0,010 ug/g

4

 

<0,010 ug/g

Uppdaterad: 2017-03-15