Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Silver i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Ag

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Silver i väggmossa

Rad-id Mätområde Datum Värde (ug/g)

0

Medel i Stockholm

2005

0,03

1

Medel i Stockholm

2010

0,04

2

Akalla

2005

0,010

3

Akalla

2010

0,03

4

Djurgården

2005

0,03

5

Djurgården

2010

0,010

6

Fiskartorpet

2005

0,03

7

Fiskartorpet

2010

0,03

8

Flaten

2005

0,02

9

Flaten

2010

0,03

10

Grimsta

2005

0,010

11

Grimsta

2010

0,04

12

Hammarbyhöjden

2005

0,03

13

Hammarbyhöjden

2010

0,07

14

Högdalstoppen

2005

0,06

15

Högdalstoppen

2010

0,07

16

Judarn

2005

0,02

17

Judarn

2010

0,010

18

Lövsta

2005

0,10

19

Lövsta

2010

0,05

20

Solberga

2005

0,04

21

Solberga

2010

0,04

22

Sätra

2005

0,008

23

Sätra

2010

0,03

24

Ulvsundaberget

2005

0,02

25

Ulvsundaberget

2010

0,04

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av silver i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 0,07 µg/g.

Värden under rapporteringsgränsen rapporteras som halva rapporteringsgränsen.

Uppdaterad: 2017-03-15