Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Volfram i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.W

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Volfram i väggmossa

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,616 µg/g (2010).
Utgångsvärde:
5,56 µg/g (2000).

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av volfram i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 2,97 µg/g. Medelvärdet var 0,35 µg/g.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>2 µg/g

1

 

1–2 µg/g

2

 

0,5–1 µg/g

3

 

0,25–0,5 µg/g

4

 

<0,25 µg/g

Uppdaterad: 2017-03-15