Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Volfram i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.W

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Volfram i väggmossa

Rad-id Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum

0

Solberga

 2,97

2010

1

Hammarbyhöjden

 0,695

2010

2

Ulvsundaberget

 0,649

2010

3

Medel i Stockholm

 0,616

2010

4

Fiskartorpet

 0,562

2010

5

Djurgården

 0,52

2010

6

Högdalstoppen

 0,441

2010

7

Akalla

 0,387

2010

8

Judarn

 0,337

2010

9

Grimsta

 0,331

2010

10

Sätra

 0,256

2010

11

Flaten

 0,188

2010

12

Lövsta

 0,059

2010

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av volfram i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 2,97 µg/g. Medelvärdet var 0,35 µg/g.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>2 µg/g

1

 

1–2 µg/g

2

 

0,5–1 µg/g

3

 

0,25–0,5 µg/g

4

 

<0,25 µg/g

Uppdaterad: 2017-03-15