Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Volfram i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.W

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Volfram i väggmossa

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g)

0

Medel i Stockholm

2000

5,56

1

Medel i Stockholm

2005

0,58

2

Medel i Stockholm

2010

0,616

3

Akalla

2000

0,72

4

Akalla

2005

0,2

5

Akalla

2010

0,387

6

Djurgården

2000

3,4

7

Djurgården

2005

0,39

8

Djurgården

2010

0,52

9

Fiskartorpet

2000

3,69

10

Fiskartorpet

2005

0,54

11

Fiskartorpet

2010

0,562

12

Flaten

2000

1,14

13

Flaten

2005

0,25

14

Flaten

2010

0,188

15

Grimsta

2000

0,74

16

Grimsta

2005

0,14

17

Grimsta

2010

0,331

18

Hammarbyhöjden

2000

6,85

19

Hammarbyhöjden

2005

0,46

20

Hammarbyhöjden

2010

0,695

21

Högdalstoppen

2000

10,67

22

Högdalstoppen

2005

0,47

23

Högdalstoppen

2010

0,441

24

Judarn

2000

1,54

25

Judarn

2005

0,23

26

Judarn

2010

0,337

27

Lövsta

2000

0,69

28

Lövsta

2005

0,19

29

Lövsta

2010

0,059

30

Solberga

2000

28,4

31

Solberga

2005

3,85

32

Solberga

2010

2,97

33

Sätra

2005

0,05

34

Sätra

2010

0,256

35

Ulvsundaberget

2000

3,27

36

Ulvsundaberget

2005

0,24

37

Ulvsundaberget

2010

0,649

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av volfram i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 2,97 µg/g. Medelvärdet var 0,35 µg/g.

Uppdaterad: 2017-03-15