Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Zn

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Zink i väggmossa

Rad-id Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum

0

Högdalstoppen

 48

2010

1

Solberga

 46

2010

2

Ulvsundaberget

 44

2010

3

Fiskartorpet

 43

2010

4

Grimsta

 39

2010

5

Hammarbyhöjden

 39

2010

6

Medel i Stockholm

 38

2010

7

Akalla

 34

2010

8

Lövsta

 33

2010

9

Sätra

 33

2010

10

Flaten

 32

2010

11

Judarn

 32

2010

12

Djurgården

 31

2010

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av zink i väggmossan varierade mellan 25,3 µg/g och 53,1 µg/g.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>60 µg/g

1

 

50–60 µg/g

2

 

40–50 µg/g

3

 

30–40 µg/g

4

 

<30 µg/g

Uppdaterad: 2020-01-14