Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Zn

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Zink i väggmossa

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g)

0

Medel i Stockholm

2000

60,2

1

Medel i Stockholm

2005

38,1

2

Medel i Stockholm

2010

38

3

Akalla

1990

40

4

Akalla

1995

39

5

Akalla

2000

57

6

Akalla

2005

33,3

7

Akalla

2010

34

8

Djurgården

1990

37

9

Djurgården

1995

53

10

Djurgården

2000

54,5

11

Djurgården

2005

30,6

12

Djurgården

2010

31

13

Fiskartorpet

1990

46

14

Fiskartorpet

1995

51

15

Fiskartorpet

2000

62,7

16

Fiskartorpet

2005

33,4

17

Fiskartorpet

2010

43

18

Flaten

1990

40

19

Flaten

1995

76

20

Flaten

2000

55

21

Flaten

2005

27

22

Flaten

2010

32

23

Grimsta

1990

40

24

Grimsta

1995

57

25

Grimsta

2000

48,7

26

Grimsta

2005

35,9

27

Grimsta

2010

39

28

Hammarbyhöjden

1990

67

29

Hammarbyhöjden

1995

54

30

Hammarbyhöjden

2000

48,5

31

Hammarbyhöjden

2005

42,1

32

Hammarbyhöjden

2010

39

33

Högdalstoppen

1990

52

34

Högdalstoppen

1995

61

35

Högdalstoppen

2000

62,8

36

Högdalstoppen

2005

58,3

37

Högdalstoppen

2010

48

38

Judarn

1990

47

39

Judarn

1995

53

40

Judarn

2000

43

41

Judarn

2005

31,1

42

Judarn

2010

32

43

Lövsta

1990

55

44

Lövsta

1995

55

45

Lövsta

2000

129

46

Lövsta

2005

66,8

47

Lövsta

2010

33

48

Solberga

1990

47

49

Solberga

1995

55

50

Solberga

2000

52

51

Solberga

2005

30,7

52

Solberga

2010

46

53

Sätra

1990

34

54

Sätra

1995

36

55

Sätra

2005

28

56

Sätra

2010

33

57

Ulvsundaberget

1990

39

58

Ulvsundaberget

1995

43

59

Ulvsundaberget

2000

48,9

60

Ulvsundaberget

2005

40

61

Ulvsundaberget

2010

44

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av zink i väggmossan varierade mellan 25,3 µg/g och 53,1 µg/g.

Uppdaterad: 2020-01-14