Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i luft

Blyfri tankning
Blyad bensin upphörde 1994
Indikator TEMA.2.11.1

Halterna av bly i taknivå innerstaden.

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1989.
Senaste värdet:
3,4 ng/m3 (2004).
Utgångsvärde:
35 ng/m3 (1989).

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för bly i luft är 500 ng/m3. Mätningar har visat att halterna i Stockholm är långt under normvärdet. Inga mätningar har gjorts sedan 2004.

Tidigare släpptes stora mängder bly ut från trafiken på grund av tillsatt bly i bensin. År 1994 upphörde distributionen av blyad bensin i Sverige, vilket gjorde att utsläppen minskade kraftigt. Idag kan bly förekomma som förorening i den blyfria bensinen samt i fordonens bromsbelägg. Ungefär hälften av blyet i luften i Stockholm är intransport, dvs. kommer från utsläpp utanför regionen. Vägtrafiken i staden beräknas stå för ca 20 % av de uppmätta halterna.

Blyhalterna i stadens bakgrundsmiljö minskade med ca 90 % åren 1989-2004. Minskningen beror på främst infasningen av katalysatorrenade personbilar med blyfri bensin, men även på minskade utsläpp från förbränning i andra länder.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-03-04