Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Toluen i luft

Indikator TEMA.2.11.3

Halterna av toluen på Hornsgatan i trafikmiljö, årsmedelvärde.

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
12 µg/m3 (2004).
Utgångsvärde:
20 µg/m3 (2000).
Målvärde:
37 µg/m3.

Kommentar

Som målvärde anges lågrisknivå enligt Institutet för miljömedicin. Tidigare mätningar visar på en stadigt nedåtgående trend och målvärdet klarades med marginal. Inga mätningar har gjorts efter 2005.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-03-04