Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholms luftkvalitet allt bättre

Biltrafik Centralbron
Biltrafik Centralbron. Foto: Johan-Pontén
Artikel TEMA.2.

Coronapandemin och gynnsamt väder har bidragit till att utsläppen av luftföroreningar minskade under 2020. Det visar miljöförvaltningens nya årsrapport om luften i Stockholm.

I rapporten jämförs mätresultatet med beslutade miljökvalitetsnormer och nationella miljömål. Under år 2020 bidrog coronapandemin till att trafiken och utsläppen av luftföroreningar minskade. Året var dessutom ovanligt varmt och blåsigt vilket medförde att luftföroreningshalterna i staden var låga. Det varma vädret bidrog dock till att halterna av marknära ozon var ovanligt höga.

Mätningarna visar att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar (PM10) klarades vid alla mätstationer 2020 medan miljökvalitetsnormerna för marknära ozon och kolmonoxid överskreds.

Den långsiktiga utvecklingen är att luften i Stockholm har blivit mycket bättre i takt med att utsläppen av luftföroreningar har minskat kraftigt. Strängare utsläppskrav på fordon och industrier, renare bränslen, miljözoner, trängselskatt, dubbdäcksförbud och dammbindning har bidragit till förbättringen av luftkvaliteten i staden.

Uppdaterad: 2021-06-03