Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Svaveldioxid i luft - dygnsmedel

Indikator TEMA.2.4.2

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar.

Mätningar av svaveldioxid har tidigare gjorts i taknivå på Södermalm i Stockholms innerstad.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm, 98-percentilen för dygnsmedelvärden.

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
5,8 µg/m3 (2004).
Utgångsvärde:
7 µg/m3 (2000).
Miljökvalitetsnorm:
100 µg/m3 (2005).

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal.

Miljöförvaltningen har övergått från instrumentmätning av svaveldioxid till enbart passiv mätmetod. Därför redovisas inga siffror efter 2004 för dygns- och timmedelvärden. Läs mer under Svaveldioxid i luft - årsmedel.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Höga halter, över MKN

>100 µg/m3

1

 Ganska höga halter

75–100 µg/m3

2

 Måttliga halter

50–75 µg/m3

3

 Låga halter

<50 µg/m3

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-03-04