Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Unik mätning visar luftkvalitet för cyklister

En blå lastcykel med mätutrustning där en man står bredvid
Laith al Qudah med mobil mätutrustning. Foto: Johan Pontén
Artikel TEMA.2.6

I ett nytt intressant projekt har mastersstudenten Laith Al Qudah mätt luftkvalitet under rusningstrafik längs ett par hårt belastade pendlingsstråk för cyklister.

Laith al Qudah är mastersstudent i miljö och hälsoskydd vid Stockholms universitet. Just nu håller han på att slutföra sin masteruppsats, där han har mätt luftkvalitet längs hårt belastade pendlingsstråk för cyklister. Projektet har genomförts på SLB-analys på Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Laith är själv cyklist och det är en av drivkrafterna bakom studien.

– Eftersom jag cyklar året runt så har jag länge tänkt på vilka risker det finns när man som cyklist exponeras för luftföroreningar. Jag tycker det är viktigt att värna cyklisternas hälsa. I Stockholm cyklar man ofta väldigt nära trafiken och är väldigt utsatt. Det är en het fråga som rör både klimat, hälsa, politik men även trafikplanering, säger Laith Al Qudah.

Två mätsonder

Med en specialutrustad ellastcykel har han mätt luftföroreningar som kväveoxider, partiklar (PM10 och PM2,5), nanopartiklar, sotpartiklar och koldioxid. För att se hur halterna varierar har mätsonderna placerats på en och två meters höjd. Det har gett en bra bild av hur luftkvalitén ser ut i cyklisternas andningszon. Men han har också undersökt vilken effekt ett bullerplank har på luftkvalitén i området mellan plank och cykelbana.

– Det som är unikt i studien är att jag studerar flera luftföroreningar och hur de korrelerar med varandra. I andra studier brukar man bara studera en förorening. Här tar vi hänsyn till flera föroreningar samtidigt, säger Laith Al Qudah.

Resultatet presenteras i maj

Totalt har han cyklat 770 kilometer längs två rutter under två pass i rusningstid kl 07.00-09.00 och 16.00-18.00. Den ena rutten har gått via E18 upp mot Bergshamra och sen tillbaka mot city ned på Birger Jarlsgatan. Den andra sträckan har löpt längs Nynäsvägen och ut mot Skogskyrkogården och tillbaka till Södermalm och Götgatan. Mätningarna startade den 7 februari och slutfördes den 25 mars. Resultatet av studien kommer att presenteras i slutet av maj.

Förhoppningen är att studien ska leda till att fler väljer cykel istället för bil, bättre trafikplanering och att cyklister kan hitta de bästa rutterna.

– Syftet är att vi vill se fler cyklister och ge cyklister möjlighet att se hur luftkvaliteten är längs den rutt de pendlar. De kommer också att få en bättre förståelse och se var det är bra att cykla, men det kan också bli ett bra planeringsverktyg i framtiden när man bygger nya cykelbanor, avslutar Laith Al Qudah.

Uppdaterad: 2022-04-25