Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk

Indikator TEMA.6.11.11

Bromerade flamskyddsmedel tillsätts i produkter som elektronik, plast och textil för att undvika och fördröja brand. Människor exponeras för bromerade flamskyddsmedel via läckage från produkterna som sedan hamnar i luft och damm. Den huvudsakliga exponeringen sker via maten.

Bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk hos kvinnor från Stockholm

Rad-id Mätområde Datum Värde (ng/g fettvikt)

0

BDE-153

1980

0,04

1

BDE-153

1984

0,08

2

BDE-153

1988

0,2

3

BDE-153

1990

0,2

4

BDE-153

1992

0,5

5

BDE-153

1994

0,4

6

BDE-153

1995

0,7

7

BDE-153

1996

0,5

8

BDE-153

1997

0,6

9

BDE-153

1999

0,8

10

BDE-153

2001

1,3

11

BDE-153

2002

0,7

12

BDE-153

2003

1,1

13

BDE-153

2004

0,9

14

BDE-153

2007

0,7

15

BDE-153

2008

0,5

16

BDE-153

2009

0,5

17

BDE-47

1980

0,10

18

BDE-47

1984

0,3

19

BDE-47

1988

0,6

20

BDE-47

1990

0,8

21

BDE-47

1992

1,4

22

BDE-47

1994

1,7

23

BDE-47

1995

2,1

24

BDE-47

1996

2,0

25

BDE-47

1997

1,6

26

BDE-47

1999

2,1

27

BDE-47

2001

1,8

28

BDE-47

2002

1,4

29

BDE-47

2003

1,2

30

BDE-47

2004

0,9

31

BDE-47

2007

0,9

32

BDE-47

2008

0,7

33

HBCDD

1980

0,08

34

HBCDD

1984

0,10

35

HBCDD

1988

0,2

36

HBCDD

1990

0,2

37

HBCDD

1992

0,3

38

HBCDD

1994

0,4

39

HBCDD

1995

0,5

40

HBCDD

1996

0,3

41

HBCDD

1997

0,3

42

HBCDD

1999

0,4

43

HBCDD

2001

0,5

44

HBCDD

2002

0,6

45

HBCDD

2003

0,5

46

HBCDD

2004

0,4

Datakälla: Fängström m fl: Rapport till Naturvårdsverket, Dnr 721-2653-05Mm (2005-11-23).

Bergman m fl: Rapport till Naturvårdsverket (2010-11-24)

Kommentar

BDE-47 och -153 i bröstmjölk från ammande mödrar i Stockholm visar en ökning från 1980-talet för att sedan minska kraftigt från slutet av 90-talet (BDE-47) respektive början av 00-talet (BDE-153), tack vare frivillig utfasning och senare förbud av de kommersiella produkterna penta- och okta-BDE. Utöver den numera förbjudna användningen kan BDE-153 också vara en nedbrytningsprodukt av andra bromerade flamskyddsmedel vilket också kan förklara varför minskningen kommer senare än för BDE-47.

Även HBCDD visar en ökning från 1980-talet fram till 2000-talet, där blir trenderna dock mer osäkra.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-14