Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdade förorenade områden

Indikator TEMA.6.20.3

Diagrammet visar totala antalet marksaneringsåtgärder enligt Länsstyrelsens objektrapport, ackumulerade värden. Även pågående åtgärder ingår.

Totalt antal åtgärdade förorenade områden - alla riskklasser.

Rad-id Datum Värde

0

2018

322

1

2019

329

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Totalt finns 329 åtgärdade eller delåtgärdade områden enligt Länsstyrelsens objektrapport.

Uppdaterad: 2020-01-14