Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förorenade områden, åtgärdsstatus

Indikator TEMA.6.20.2

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie. Nedan redovisas åtgärdsstatus för de områden i Stockholms stad som har mycket hög eller hög risk enligt MIFO-klassningen.

Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor eller stor risk enligt MIFO-klassningen.

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Senaste värdet:
204 objekt (2022).

Kommentar

Av de områden som har inventerats och riskklassats i Stockholms stad år 2022 finns det 204 områden som bedöms utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2).

Flera områden har åtgärdats och avförts från listan samtidigt som nya områden har identifieras. Se även separat nyckeltal om risklassning av förorenade områden.

Uppdaterad: 2023-11-09