Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förorenade områden, åtgärdsstatus

Indikator TEMA.6.20.2

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie. Nedan redovisas åtgärdsstatus för de områden i Stockholms stad som har mycket hög eller hög risk enligt MIFO-klassningen.

Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor eller stor risk enligt MIFO-klassningen.

Rad-id Åtgärdsstatus Senaste värdet (objekt) Datum

0

Inventerad

 148

2018

1

Förstudie genomförd

 44

2018

2

Huvudstudie genomförd

 1

2018

3

Delvis åtgärdad

 14

2018

4

Totalt

 207

2018

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Av de områden som har inventerats och riskklassats i Stockholms stad finns det 207 områden som bedöms utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2).

Flera områden har åtgärdats och avförts från listan samtidigt som nya områden har identifieras. Se även separat nyckeltal om antalet åtgärdade förorenade områden.

Uppdaterad: 2020-01-14