Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förorenade områden, riskklassning

Indikator TEMA.6.20.1

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är i länet pågår arbete med att inventera och riskbedöma misstänkt förorenade områden. Riskbedömningen görs av Länsstyrelsen och utgår från en gemensam metodik för inventering av förorenade områden - MIFO.

Länsstyrelsen riskklassar områdena utifrån föroreningsnivå, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättning samt områdets känslighet och skyddsvärde.

Antal riskklassade områden i Stockholms stad enligt MIFO-modellen.

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet
Senaste värdet:
549 objekt (2021).
Utgångsvärde:
99 objekt (2008).

Kommentar

Totalt 549 områden har riskklassats av Länsstyrelsen. Av dessa bedöms 204 områden utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). De flesta med riskklass 1 är båtuppläggningsplatser eller förorenade sediment.

Under 2018 ökade antalet områden med riskklass 1 och 2. De områden som tillkommit är framförallt båtuppläggningsplatser. Sedan 2018 har det inte skett några större förändringar kring riskklassningen.

Se även nyckeltal om åtgärdsstatus för områden med riskklass 1 och 2.

Uppdaterad: 2022-06-28