Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PFOS i rötslam

Indikator TEMA.6.8.1

PFOS har använts i en rad olika produkter bl.a. brandsläcknings-, rengörings- och impregneringsmedel i till exempel möbler och textilier. Hur PFOS släpps ut och sprids finns det idag inte tillräcklig kunskap om.

Koncentration av PFOS i rötslam från Henriksdals och Bromma reningsverk

Datakälla: Mätningar år 2005-2007 från ReVAQ (höstprovtagningen), i övrigt Stockholm Vattens Miljörapport
Senaste värdet:
0,010657 µg/g ts (2022).

Kommentar

Koncentrationen av rötslam har legat på stabil nivå sedan år 2010, men ökade något i Bromma år 2022. Något gränsvärde för PFOS vid användning av slam för jordbruksändamål finns inte.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15