Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Spridning av kvicksilver

Indikator TEMA.6.2.6

Kvicksilver läcker långsamt ut från produkter genom till exempel slitage. Nedan redovisas de mest betydande källorna. Den största mängden kvicksilver hamnar dock inte i miljön utan i avfallet.

Spridning av kvicksilver från källor i Stockholm.

Datakälla: Kvicksilver i Stockholm 2002 - en Substansflödesanalys, Miljöförvaltningen

Kommentar

Den totala spridningen är cirka 10 kg kvicksilver per år (2013 och 2014), vilket är en minskning sedan 2002 (26 kg kvicksilver per år). Denna spridning (utflöde) är begränsat till utsläpp till mark, vatten, luft och avloppsvatten. Utsläpp från olika typer av industrier till luft och vatten är en kvicksilverkälla i Stockholm idag, tillsammans släppte industrierna ut 7,6 kg kvicksilver år 2014 från sin förbränning av kol och avfall. Från krematorier kommer avfall med kvicksilver i form av aska (0,4 kg kvicksilver per år) men även via utsläpp till luft.

Idag är det förbjudet att sälja produkter innehållande kvicksilver, men några få kan fortfarande finnas kvar i vissa hushåll, som t.ex. febertermometrar. På samma sätt kan det finnas komponenter med kvicksilver i äldre bilar. Dessa bedöms dock inte ge några betydande utsläpp till miljön. Efter att amalgam förbjöds 2009 minskar även utsläppen av kvicksilver från dessa i Stockholm (1 kg kvicksilver per år, inklusive utsläpp från tandläkare och tandborstning).

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-14