Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

BDE209 i rötslam (DekaBDE)

Indikator TEMA.6.21.33

BDE209 är en del i en flamskyddande komersiell produkt som kallas DekaBDE.

Medelkoncentration av BDE 209 i rötslam

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Totalt 3-årsmedel

2009

0,82

1

Totalt 3-årsmedel

2010

0,91

2

Totalt 3-årsmedel

2011

0,77

3

Totalt 3-årsmedel

2012

0,31

4

Totalt 3-årsmedel

2013

0,22

5

Totalt 3-årsmedel

2014

0,34

6

Totalt 3-årsmedel

2015

0,43

7

Totalt 3-årsmedel

2016

0,48

8

Totalt 3-årsmedel

2017

0,40

9

Totalt 3-årsmedel

2018

0,43

10

Totalt 3-årsmedel

2019

0,45

11

Totalt 3-årsmedel

2020

0,45

12

Bromma

2004

2,41

13

Bromma

2005

0,08

14

Bromma

2006

0,49

15

Bromma

2007

0,28

16

Bromma

2008

0,50

17

Bromma

2009

1,37

18

Bromma

2010

0,40

19

Bromma

2011

0,16

20

Bromma

2012

0,34

21

Bromma

2013

0,19

22

Bromma

2014

0,57

23

Bromma

2015

0,46

24

Bromma

2016

0,34

25

Bromma

2017

0,18

26

Bromma

2018

0,33

27

Bromma

2019

0,43

28

Bromma

2020

0,38

29

Henriksdal

2004

1,35

30

Henriksdal

2005

0,12

31

Henriksdal

2006

0,31

32

Henriksdal

2007

0,20

33

Henriksdal

2008

0,58

34

Henriksdal

2009

1,76

35

Henriksdal

2010

0,53

36

Henriksdal

2011

0,14

37

Henriksdal

2012

0,29

38

Henriksdal

2013

0,21

39

Henriksdal

2014

0,47

40

Henriksdal

2015

0,62

41

Henriksdal

2016

0,36

42

Henriksdal

2017

0,31

43

Henriksdal

2018

0,78

44

Henriksdal

2019

0,43

45

Henriksdal

2020

0,22

Datakälla: Stockholm Vatten Miljörapport

Kommentar

Under 2009 såg det ut som att halterna av BDE209 skulle ha ökat nästan tre gånger sedan året innan. Troligen speglar detta de stora problem som laboratorierna har med att analysera organiska ämnen i komplicerade matriser som t ex slam. Det fanns ingen anledning att tro att halten av just dessa ämnen skulle ha ökat, och 2010 var halten tillbaka till samma nivå som tidigare mätningar.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-27