Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i rötslam

Indikator TEMA.6.21.4

Bly kan liksom kvicksilver finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar.

Medelkoncentration av bly i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten. Miljörapport
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
16 mg/kg ts (2022).
Utgångsvärde:
46 mg/kg ts (2000).
Gränsvärde:
100 mg/kg ts (2006).

Kommentar

Halten bly i slammet minskar långsiktigt. De förhöjda blyhalterna i Bromma år 2012 och år 2013 beror på rensningar av sediment i avloppstunnlar. Den något förhöjda halten år 2014 beror dels på mycket kraftiga regn i augusti samt på tömning av en rötkammare. Även år 2015 var blyhalten något hög i Bromma och även denna gång var orsaken troligen dagvattensediment från arbeten inför en ny dagvattentunnel under Kista.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15