Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i rötslam

Indikator TEMA.6.21.6

I slam kommer den största delen av kadmiuminnehållet med hushållens gråvatten. Biltvättar är en annan stor källa. Ungefär tio procent av slammets kadmium beräknas komma från konstnärsfärger. Uppskattningen är dock osäker och bidraget kan vara större. 90 procent av inkommande kadmium hamnar i slammet.

Medelkoncentration av kadmium i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,5 mg/kg ts (2022).
Utgångsvärde:
1,5 mg/kg ts (2000).
Gränsvärde:
2,0 mg/kg ts.

Kommentar

Kadmiumhalten har långsiktigt haft en minskande trend.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-03-20