Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvicksilver i rötslam

Indikator TEMA.6.21.5

Slammets innehåll av kvicksilver har till cirka 90 procent sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.

Medelkoncentration av kvicksilver i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,4 mg/kg ts (2022).
Utgångsvärde:
1,8 mg/kg ts (2000).
Gränsvärde:
2,5 mg/kg ts.

Kommentar

Kvicksilverhalten minskar långsiktigt i både Henriksdal och Bromma. Halten har tidigare år varit högre i Henriksdal vilket kan bero på att betydligt fler tandvårdskliniker är anslutna till Henriksdal. Kvicksilver kan avlagras i ledningsnätet och finnas kvar under lång tid. Under flera år har det pågått saneringar av ledningsnätet hos de tandvårdskliniker som inte genomfört åtgärder tidigare.

Marginalen till gränsvärdet för kvicksilver vid användning av slam för jordbruksändamål, 2,5 mg/kg är god.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-03-16