Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PFOS i rötslam

Indikator TEMA.6.21.21

PFOS har använts i en rad olika produkter bl.a. brandsläcknings-, rengörings- och impregneringsmedel i till exempel möbler och textilier. Hur PFOS släpps ut och sprids finns det idag inte tillräcklig kunskap om.

Koncentration av PFOS i rötslam från Henriksdals och Bromma reningsverk

Datakälla: Mätningar 2005-2007 från ReVAQ (höstprovtagningen), i övrigt Stockholm Vattens Miljörapport
Senaste värdet:
0,0085 µg/g ts (2020).

Kommentar

Mätningarna i rötslammet visar något minskande koncentrationer av PFOS sedan 2005 då mätningarna startade. Något gränsvärde för PFOS vid användning av slam för jordbruksändamål finns inte.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-09