Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

TBT i rötslam

Indikator TEMA.6.21.30

Medelkoncentration av TBT i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
0,003 µg/g ts (2020).
Utgångsvärde:
0,02 µg/g ts (2009).

Kommentar

I slammet hittas också andra tennorganiska föreningar som dibutyltenn, monobutyltenn, men inte trifenyltenn.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-09