Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Spridning av PAH i stadsluft

Indikator TEMA.6.5.3

Källor till PAH i stadsluft.

Rad-id Källa Senaste värdet (kg) Datum

0

Vägtrafik

 546

2008

1

Småskalig uppvärmning

 293

2008

2

Båttrafik

 23

2008

3

Energi (produktion / användning)

 3

2008

Datakälla: SLB analys har bidragit med data

Kommentar

Vägtrafiken är den dominerande källan tillsammans med småskalig uppvärmning.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-14
Tema