Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB i rötslam

PCB-sanering
Sanering av PCB-haltig fogmassa. Foto: Barbro Olander
Indikator TEMA.6.6.1

Det finns ungefär 16 ton PCB inbyggt i fastigheter i staden, bland annat i fogmassor och golv. Halterna i slammet speglar till viss del läckaget från dessa.

Medelkoncentration av PCB i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,02 µg/g ts (2022).
Utgångsvärde:
0,13 µg/g ts (2000).

Kommentar

PCB-halterna har varit stabila de senaste åren, särskilt i Henriksdal. Något gränsvärde för PCB vid användning av slam för jordbruksändamål finns inte. Riktvärdet för PCB var tidigare 0,4 mg/kg TS.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-03-16