Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sanerade byggnader med PCB

Indikator TEMA.6.6.4

Inventeringar av fastighetsbeståndet pågår och är färdigt till 99 procent. PCB-förordningen, som trädde i kraft den 1 mars 2007, reglerar såväl inventering som sanering. Genom ändring i PCB-förordningen i augusti 2010 omfattas byggnader som fogats om före år 1999 av förordningens krav på inventering och, vid behov, sanering.

Om PCB-halten är över 500 mg/kg krävs sanering inom de närmaste åren. Olika slutdatum har satts upp och samtliga saneringar ska enligt förordningen vara slutförda till halvårsskiftet år 2016. Fogar med lägre PCB-halt, 50-500 mg/kg, ska omhändertas i samband med ombyggnad/rivning.

Andel byggnader med PCB i fogmassa som har sanerats.

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
93 % (2021).
Utgångsvärde:
3 % (2000).

Kommentar

PCB i fogmassor har påträffats i omkring 800 byggnader i Stockholm. 93 procent av dessa var sanerade i mars 2021.

Problemet med återkontaminering av den nya fogmassan innebär dock att en rad byggnader sanerats om eller kommer att bli tvingade att göra det i framtiden.

Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-04-08
Tema