Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i grundvatten

Indikator TEMA.6.25.2

Miljöförvaltningen har genomfört tre större undersökningar av grundvattnet i Stockholm.

Variationen mellan olika provpunkter är stor och provplatserna varierar mellan undersökningarna, men genom att jämföra medel och medianhalter för samtliga provpunkter kan man få en bild av hur föroreningssituationen förändras.

Median- och medelhalt av zink i grundvatten.

Datakälla:
Miljöförvaltningen, Grundvattenundersökningar 1997, 2006 och 2012.
Senaste värdet:
4,4 µg/l (2012).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög halt

>1000 µg/l

1

 Hög halt

100–1000 µg/l

2

 Måttlig halt

10–100 µg/l

3

 Låg halt

5,0–10 µg/l

4

 Mycket låg halt

<5,0 µg/l