Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i grundvatten

Broräcke
Förzinkat broräcke. Foto: Mattias Prodromou Dahlqvist
Indikator TEMA.6.25.2

Miljöförvaltningen har genomfört fyra större undersökningar av grundvattnet i Stockholm.

Variationen mellan olika provpunkter är stor och provplatserna varierar mellan undersökningarna, men genom att jämföra medel och medianhalter för samtliga provpunkter kan man få en bild av hur föroreningssituationen förändras.

Median- och medelhalt av zink i grundvatten.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Medel

1997

54

1

Medel

2004

15

2

Medel

2012

73

3

Medel

2022

3,5

4

Median

1997

31

5

Median

2004

6,0

6

Median

2012

4,4

7

Median

2022

1,0

Datakälla: Miljöförvaltningen, Grundvattenundersökningar 1997, 2006, 2012 och 2022.

Kommentar

I undersökningen år 2022 hade två provpunkter ovanligt höga zinkhalter, 18 000 µg/l och 1300 µg/l. Dessa två extremvärden har tagits bort vid framräknande av medelhalt. Hade de två värdena varit kvar hade medelhalten istället blivit 880 µg/l.