Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i rötslam

Indikator TEMA.6.25.1

Kadmium förekommer som förorening i zink. Användning av produkter som innehåller eller är belagda med zink innebär därför också att kadmium sprids till miljön.

Medelkoncentration av zink i rötslam.

Rad-id Reningsverk Senaste värdet (µg/g ts) Datum

0

Bromma

 489

2022

1

Henriksdal

 468

2022

2

Totalt 3-årsmedel

 490

2022

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halten av zink har minskat under den senaste 10-årsperioden. Före dess ökade halterna under en period. Det finns fortfarande viss marginal till det nuvarande gränsvärdet för zink vid användning av slam för jordbruksändamål, 800 µg/g ts.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-03-16