Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i rötslam

Indikator TEMA.6.25.1

Kadmium förekommer som förorening i zink. Användning av produkter som innehåller eller är belagda med zink innebär därför också att kadmium sprids till miljön.

Medelkoncentration av zink i rötslam.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Totalt 3-årsmedel

1995

636

1

Totalt 3-årsmedel

1996

620

2

Totalt 3-årsmedel

1997

609

3

Totalt 3-årsmedel

1998

596

4

Totalt 3-årsmedel

1999

586

5

Totalt 3-årsmedel

2000

576

6

Totalt 3-årsmedel

2001

562

7

Totalt 3-årsmedel

2002

547

8

Totalt 3-årsmedel

2003

542

9

Totalt 3-årsmedel

2004

542

10

Totalt 3-årsmedel

2005

545

11

Totalt 3-årsmedel

2006

549

12

Totalt 3-årsmedel

2007

573

13

Totalt 3-årsmedel

2008

600

14

Totalt 3-årsmedel

2009

601

15

Totalt 3-årsmedel

2010

597

16

Totalt 3-årsmedel

2011

594

17

Totalt 3-årsmedel

2012

620

18

Totalt 3-årsmedel

2013

618

19

Totalt 3-årsmedel

2014

607

20

Totalt 3-årsmedel

2015

589

21

Totalt 3-årsmedel

2016

577

22

Totalt 3-årsmedel

2017

570

23

Totalt 3-årsmedel

2018

559

24

Totalt 3-årsmedel

2019

543

25

Totalt 3-årsmedel

2020

521

26

Totalt 3-årsmedel

2021

503

27

Totalt 3-årsmedel

2022

490

28

Bromma

1995

580

29

Bromma

1996

590

30

Bromma

1997

520

31

Bromma

1998

540

32

Bromma

1999

560

33

Bromma

2000

520

34

Bromma

2001

490

35

Bromma

2002

510

36

Bromma

2003

506

37

Bromma

2004

520

38

Bromma

2004

520

39

Bromma

2005

520

40

Bromma

2006

550

41

Bromma

2007

600

42

Bromma

2008

630

43

Bromma

2009

570

44

Bromma

2010

650

45

Bromma

2011

670

46

Bromma

2012

704

47

Bromma

2013

650

48

Bromma

2014

610

49

Bromma

2015

630

50

Bromma

2016

600

51

Bromma

2017

610

52

Bromma

2018

598

53

Bromma

2019

560

54

Bromma

2020

527

55

Bromma

2021

543

56

Bromma

2022

489

57

Henriksdal

1995

640

58

Henriksdal

1996

620

59

Henriksdal

1997

620

60

Henriksdal

1998

600

61

Henriksdal

1999

590

62

Henriksdal

2000

580

63

Henriksdal

2001

560

64

Henriksdal

2002

550

65

Henriksdal

2003

563

66

Henriksdal

2004

550

67

Henriksdal

2004

550

68

Henriksdal

2005

560

69

Henriksdal

2006

560

70

Henriksdal

2007

620

71

Henriksdal

2008

650

72

Henriksdal

2009

560

73

Henriksdal

2010

580

74

Henriksdal

2011

600

75

Henriksdal

2012

617

76

Henriksdal

2013

580

77

Henriksdal

2014

570

78

Henriksdal

2015

570

79

Henriksdal

2016

550

80

Henriksdal

2017

540

81

Henriksdal

2018

541

82

Henriksdal

2019

500

83

Henriksdal

2020

482

84

Henriksdal

2021

488

85

Henriksdal

2022

468

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halten av zink har minskat under den senaste 10-årsperioden. Före dess ökade halterna under en period. Det finns fortfarande viss marginal till det nuvarande gränsvärdet för zink vid användning av slam för jordbruksändamål, 800 µg/g ts.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-03-16