Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i väggmossa

Indikator TEMA.6.25.3

Väggmossa har en unik förmåga att samla upp metaller från luften och är därför lämplig för provtagning. Analys av väggmossa ingår i den nationella och regionala miljöövervakningen. Nedan redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Zink i väggmossa

Datakälla: Regional miljöövervakning, IVL
Senaste värdet:
56 µg/g (2020).
Utgångsvärde:
54 µg/g (2000).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Röd

>100 µg/g

1

 Orange

70–100 µg/g

2

 Gul

50–70 µg/g

3

 Grön

30–50 µg/g

4

 Blå

<30 µg/g

Tema