Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i väggmossa

Indikator TEMA.6.25.3

Väggmossa har en unik förmåga att samla upp metaller från luften och är därför lämplig för provtagning. Analys av väggmossa ingår i den nationella och regionala miljöövervakningen. Nedan redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Zink i väggmossa

Rad-id Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum

0

Lövsta

 100

2020

1

Högdalstoppen

 87

2020

2

Solberga

 71

2020

3

Ulvsundaberget

 62

2020

4

Medel

 62

2020

5

Flaten

 58

2020

6

Grimsta

 56

2020

7

Akalla

 56

2020

8

Median

 56

2020

9

Judarn

 53

2020

10

Hammarbyhöjden

 52

2020

11

Djurgården

 51

2020

12

Fiskartorpet

 48

2020

13

Sätra

 46

2020

Datakälla: Regional miljöövervakning, IVL

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Röd

>100 µg/g

1

 Orange

70–100 µg/g

2

 Gul

50–70 µg/g

3

 Grön

30–50 µg/g

4

 Blå

<30 µg/g

Tema