Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i väggmossa

Indikator TEMA.6.25.3

Väggmossa har en unik förmåga att samla upp metaller från luften och är därför lämplig för provtagning. Analys av väggmossa ingår i den nationella och regionala miljöövervakningen. Nedan redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Zink i väggmossa

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g)

0

Median

1990

43

1

Median

1995

54

2

Median

2000

54

3

Median

2005

33

4

Median

2010

37

5

Median

2020

56

6

Medel

1990

45

7

Medel

1995

53

8

Medel

2000

60

9

Medel

2005

38

10

Medel

2010

38

11

Medel

2020

62

12

Akalla

1990

40

13

Akalla

1995

38

14

Akalla

2000

57

15

Akalla

2005

33

16

Akalla

2010

34

17

Akalla

2020

56

18

Djurgården

1990

37

19

Djurgården

1995

52

20

Djurgården

2000

54

21

Djurgården

2005

31

22

Djurgården

2010

31

23

Djurgården

2020

51

24

Fiskartorpet

1990

46

25

Fiskartorpet

1995

51

26

Fiskartorpet

2000

63

27

Fiskartorpet

2005

33

28

Fiskartorpet

2010

43

29

Fiskartorpet

2020

48

30

Flaten

1990

40

31

Flaten

1995

76

32

Flaten

2000

55

33

Flaten

2005

27

34

Flaten

2010

32

35

Flaten

2020

58

36

Grimsta

1990

40

37

Grimsta

1995

57

38

Grimsta

2000

49

39

Grimsta

2005

36

40

Grimsta

2010

39

41

Grimsta

2020

56

42

Hammarbyhöjden

1990

67

43

Hammarbyhöjden

1995

54

44

Hammarbyhöjden

2000

48

45

Hammarbyhöjden

2005

42

46

Hammarbyhöjden

2010

39

47

Hammarbyhöjden

2020

52

48

Högdalstoppen

1990

52

49

Högdalstoppen

1995

61

50

Högdalstoppen

2000

63

51

Högdalstoppen

2005

58

52

Högdalstoppen

2010

48

53

Högdalstoppen

2020

87

54

Judarn

1990

47

55

Judarn

1995

53

56

Judarn

2000

43

57

Judarn

2005

31

58

Judarn

2010

32

59

Judarn

2020

53

60

Lövsta

1990

54

61

Lövsta

1995

55

62

Lövsta

2000

129

63

Lövsta

2005

67

64

Lövsta

2010

33

65

Lövsta

2020

100

66

Solberga

1990

47

67

Solberga

1995

55

68

Solberga

2000

52

69

Solberga

2005

31

70

Solberga

2010

46

71

Solberga

2020

71

72

Sätra

1990

34

73

Sätra

1995

36

74

Sätra

2005

28

75

Sätra

2010

33

76

Sätra

2020

46

77

Ulvsundaberget

1990

39

78

Ulvsundaberget

1995

43

79

Ulvsundaberget

2000

49

80

Ulvsundaberget

2005

40

81

Ulvsundaberget

2010

44

82

Ulvsundaberget

2020

62

Datakälla: Regional miljöövervakning, IVL
Tema