Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Digitalt panelsamtal

Artikel 12.4.1

Evenemanget sändes 4/12

Fredag den 4 december lanserades stadens nya handlingsplan för biologisk mångfald.

Stockholms handlingsplan för biologisk mångfald anger inriktning för stadens arbete med att skydda och främja biologisk mångfald inom staden och till viss del även utanför genom upphandlingar och samarbeten. Handlingsplanen kommer att vara ett viktigt verktyg för att stödja stadens systematiska arbete för att nå etappmålen i miljöprogrammet samtidigt som målen för bostadsförsörjningen prioriteras.

Fredag den 4/12 kl.10:00 berättar vi om handlingsplanen och representanter från Stockholms stad, föreningar, fastighetsägare och universitet träffas och pratar om hur vi kan samverka kring denna viktiga fråga och vad som krävs för att Stockholm ska vara en stad med rik biologisk mångfald och väl fungerande ekosystem.

Medverkande

Program

10:00

Miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr hälsar välkomna
Video om biologisk mångfald
Ekolog Gunilla Hjorth presenterar Stockholms handlingsplan för biologisk mångfald
Exempel arbete i Naturskolor, Charlotte Scherp Nilsson, Fältlabbet
Bensträckare

10:35

Moderator Peter Wiborn hälsar panelen välkommen och presenterar deltagarna
Panelsamtal

11:20

Sammanfattning och avslut

Lanseringen sker digitalt och det är inget krav på föranmälan eller avgift.